Onze missie: Meer kunst en cultuur voor jong en oud, overal in Noord.

Cultuurtuin Haarlem is een platform, bestaande uit een actief netwerk van kunst- en cultuurmakers en organisaties uit Haarlem Noord. Wij zijn erop gericht kunst en cultuur in kaart te brengen, aan te jagen, toegankelijk en laagdrempelig te maken door cultuurparticipatie in dit grootste stadsdeel van Haarlem met meer dan 60.000 inwoners. Sleutelwoord daarbij is het stimuleren van ontmoeting tussen cultuurmakers, partijen die een verschil maken in de wijken, cultuurliefhebbers en -starters, mensen met diverse achtergronden, jong en oud. We ontvangen hiervoor een 3-jarige subsidie van de Gemeente Haarlem.

De Cultuurtuin Zondagen
Deze vinden plaats op verschillende locaties in Haarlem Noord en bestaan uit een afwisselend aanbod van alle mogelijke kunstdisciplines waarbij zowel receptief als zelf participerend wordt deelgenomen aan theater, muziek, media, beeldend, film en literaire activiteiten. Bij alle culturele zondagen is er idealiter sprake van een kruisbestuiving tussen kunstenaars, (culturele) leefomgeving, buurtbewoners, locatie en leeftijdsgroepen. Het wordt daarmee een afwisselend cultureel doe- en meebeleef programma georganiseerd voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Een levensverhalen workshop, koorconcert, theaterstuk of film in Verhalenhuis Haarlem, een Spoken Word performance of schrijverspresentatie in de Bibliotheek, het maken van een Gesamtkunstwerk op het Marsmanplein, een muzikale buurtsessie in Delftwijk City, een expositie waarbij de kunstenaar in het Kleverhuis aanwezig is en een schildercursus geeft zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden. Deze worden in tijdsblokken gepresenteerd. Zo kan het publiek niet alleen dicht in de buurt eropuit, maar ook cultuurhoppen tussen locaties al naar gelang er iets van hun gading bij zit, in een ‘Gluren bij de Buren’ achtige opzet.

Voor makers en locaties
Stuur een mail naar info@cultuurtuinhaarlem.nl voor meer informatie over hoe je deel kunt nemen aan dit enige culturele netwerk in Haarlem Noord!