Over ons

Cultuurtuin Haarlem is een platform, bestaande uit een actief netwerk van cultuurmakers en organisaties uit Haarlem Noord. Wij zijn erop gericht kunst en cultuur in kaart te brengen, aan te jagen en toegankelijk en laagdrempelig te maken van cultuurparticipatie in dit grootste stadsdeel van Haarlem met bijna 70.000 inwoners. De ambitie van Cultuurtuin Haarlem is om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Sleutelwoord daarbij is het stimuleren van ontmoeting tussen cultuurmakers, partijen die een verschil maken in de wijken, cultuurliefhebbers en -starters, mensen met diverse achtergronden, jong en oud. 

Doelstellingen:
– We benutten het reeds aanwezige cultuuraanbod en het netwerk van cultuuraanbieders om nieuwe verbindingen te leggen en kruisbestuivingen te maken tussen kunstdisciplines, mensen met uiteenlopende achtergronden en verschillende leeftijdsgroepen.
– Bestaand cultureel aanbod wordt in kaart gebracht en zichtbaar gemaakt. Nieuwe initiatieven worden aangejaagd en ontwikkeld zodat in alle buurten, iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of status, mee kan doen en erbij hoort. Inclusie zien wij als werkwoord.
– De ontmoetingen tussen cultuurmakers, buurtbewoners en andere partijen in de wijk leiden tot samenwerkingen en zorgen voor nieuw, verrassend wijkgericht cultureel aanbod in de verschillende delen van Haarlem Noord.

Bij Cultuurtuin Haarlem ervaar, onderzoek én maak je mee. Zo geven we samen vorm aan het stadsleven van de toekomst in Noord.

In het voorjaar van 2023 hopen wij te starten met maandelijkse ‘Culturele Zondagen’.
Deze vinden plaats op verschillende locaties in Haarlem Noord en bestaan uit een afwisselend aanbod van alle mogelijke kunstdisciplines waarbij zowel receptief als zelf participerend wordt deelgenomen aan theater, muziek, media, beeldend, film en boeken. Bij alle culturele zondagen is er idealiter sprake van een kruisbestuiving tussen kunstenaars, (culturele) leefomgeving, buurtbewoners, locatie en leeftijdsgroepen. Iedere eerste zondagmiddag van de maand wordt op tenminste vier locaties verdeeld over Noord een afwisselend cultureel doe- en meebeleef programma georganiseerd voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De deelnemende cultuurprofessionals komen met name uit de regio Haarlem om het lokale cultuurtalent en -klimaat te stimuleren. Een levensverhalenworkshop, koorconcert, theaterstuk of film in het Verhalenhuis, een Spoken Word performance of schrijverspresentatie in de Bibliotheek, het maken van een Gesamtkunstwerk op het Marsmanplein, een muzikale buurtsessie in Delftwijk City, een expositie waarbij de kunstenaar in het Kleverhuis aanwezig is en een schildercursus geeft zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden. Deze worden in tijdsblokken gepresenteerd. Zo kan het publiek niet alleen dicht in de buurt eropuit, maar ook cultuurhoppen tussen locaties al naar gelang er iets van hun gading bij zit, in een Gluren bij de Buren achtige opzet.